Počas nášho 5-ročného pôsobenia na trhu sme sa stretli s rôznymi poruchami na plynových zariadeniach, ktoré sme museli vyriešiť, opraviť a spojazdniť klientovi kotol aby fungoval správne. Diagnostike problému venujeme patričnú pozornosť, nakoľko detailné prezretie zariadenia nám umožní komplexne vyriešiť problém a zabezpečiť tak, aby zákazníka „o mesiac“ neprekvapila nefunkčnosť kotla z dôvodu ďalšej skrytej chyby.

Chyby často odhalíme už pri revízii kotla, kedy rozoberieme kotol a čistíme zanesené časti – už samotné vyčistenie kotla a dotlakovanie expanznej nádrže vyrieši mnohé problémy. Navyše pomocou zariadenia na meranie spalín nastavujeme správny pomer kyslíka a plynu, a tak dokážeme zákazníkovi ušetriť náklady na plyn.

Každá chyba, ktorá na plynovom zariadení vznikne, sa dá vyriešiť. Preto sa snažíme venovať diagnostike veľkú pozornosť, aby sme klientovi pred kúpou nového kotla dali všetky možné riešenia opravy.

V prípade nefunkčnosti kotla v topnej sezóne vám vieme zabezpečiť náhradné diely do 24 hodín a naplánovať opravu v čo najkratšom termíne.