Na začiatku topnej sezóny rieši väčšina majiteľov plynových kotlov potrebu vykonania servisu. Jedná sa o pravidelný ročný servis zariadenia a jeho spustenie vo vykurovacej sezóne. Povinnosť vykonať revíziu vyplýva z vyhlášky 508/2009 Z.z.

Vďaka nám si môžete byť istý, že váš kotol bude pripravený, nastavený podľa vašich potrieb a zabezpečí vám tak teplo domova počas zimných mesiacov.

cistenie kotloveho vymennika

V rámci tejto služby vám garantujeme kvalitu a profesionálne vykonanie servisu plynového zariadenia.

Zabudli ste naposledy na servis kotla? Snažili ste sa objednať servis avšak na začiatku topnej sezóny boli všetci vyťažení? S nami sa vám to nestane. S pravidelnou ročnou kontrolou sa vám pripomenie skôr a naplánujeme spoločne termín, ktorí vám bude vyhovovať a to dostatočne vpred, aby ste boli už pri prvých nízkych teplotách pripravený a vyhriali si váš domov.

revizia

Ročná odborná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, tlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné tlakovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2